Leaderboard Ad

Rev Dang Hong Chau

0
Bình Luận:
Tên: Chau Rev Dang Hong
Địa chỉ: 38 Hidden Court, NW.
Hệ phái: MEN
Mã bưu điện: T3A 5P4
Thành phố: Calgary
Tỉnh/Bang: AB
Quốc gia: Canada
Email: chauhdang@yahoo.com
SĐT văn phòng: (403) 293-8885
Mobilephone: (403) 801-1006
Homephone: (403) 274-7708
Hội thánh: Calgary Vietnamese Mennonite Church
Hệ phái: MEN
Chức vụ: Sr. Pstor
Ghi chú:  167 Whitefield Dr. NE., Calgary,  AB T1Y 5X1