Leaderboard Ad

Rev. Dang Duc Tin

0
Bình Luận:
Tên: Tin Rev. Dang Duc
Địa chỉ: 128 rue Nègreney.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 31200
Thành phố: Toulouse
Quốc gia: France
Email: ductin31fr@yahoo.fr
SĐT văn phòng: (33) 5 61 20 34 36
Hội thánh: Hoi Thanh Toulouse, Phap
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 26 rue Sergent Vigne, Toulouse