Leaderboard Ad

Quản Nhiệm Truyền Đạo Giàng A Dơ

0
Bình Luận:
Tên: Dơ Quản Nhiệm Truyền Đạo Giàng A
Hệ phái: HTTL Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam - HT Liêng Đơn II H’Mong
Quốc gia: Việt Nam
Hệ phái: HTTL Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam - HT Liêng Đơn II H’Mong