Leaderboard Ad

Quản Nhiệm Mục Sư Đặng Thanh Trung

0
Bình Luận:
Tên: Trung Quản Nhiệm Mục Sư Đặng Thanh
Địa chỉ: Số 196/31 – 196/31A Đường Vườn Lài, Phường Tân Thành
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Quốc gia: Việt Nam
Email: johnrung2001@yahoo.com
SĐT văn phòng: 08 – 247-1480
Mobilephone: 090-836-0914
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Ghi chú: MIỀN NAM