Leaderboard Ad

Pastor Vo Minh Kiet

0
Bình Luận:
Tên: Kiet Pastor Vo Minh
Địa chỉ: 14 Jindabyne Ave,
Hệ phái: IND
Mã bưu điện: 3037
Thành phố: Taylors Hill
Quốc gia: Australia
Email: kietvo69@hotmail.com
SĐT văn phòng: (61) 3 0307 7520, + 0413 274 577
Hội thánh: Full Gospel Assembly Melbourne, VIC
Hệ phái: IND