Leaderboard Ad

Pastor Nguyen Van Lanh

0
Bình Luận:
Tên: Lanh Pastor Nguyen Van
Địa chỉ: 232 Templewood Pl. NE.
Hệ phái: MEN
Mã bưu điện: t1y 4a8
Thành phố: Calgary
Tỉnh/Bang: ALB
Quốc gia: Canada
Email: lanhngvan@yahoo.com
SĐT văn phòng: (403) 293-8885
Homephone: (403) 280-5878
Hội thánh: Calgary Vietnamese Mennonite Church
Hệ phái: MEN
Chức vụ: Asst. Pastor
Ghi chú:  167 Whitefield Dr. NE.,  Calgary, alb  t1y 5x1