Leaderboard Ad

Pastor Nguyen Thi Thu Kieng

0
Bình Luận:
Tên: Kieng Pastor Nguyen Thi Thu
Địa chỉ: 38 Kimberely Cres.
Hệ phái: Bapt.
Mã bưu điện: 2165
Thành phố: Fairfield West
Tỉnh/Bang: NSW
Quốc gia: Australia
Email: karenkieng@yahoo.com.au
SĐT văn phòng: +61 9609 2260
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Baptist Vietnam-Sydney, Hurlstone Park, NSW
Hệ phái: Bapt.
Ghi chú: