Leaderboard Ad

Pastor Nguyen Thanh Minh

0
Bình Luận:
Tên: Minh Pastor Nguyen Thanh
Địa chỉ: 3547 Sandwich St., #16.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: N9C 1B6
Thành phố: Windsor
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: msntminh@yahoo.com
Homephone: (519) 977-8784
Hội thánh: Windsor Vietnamese Alliance Church
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú:  3199 Lauzon Rd., Windsor, ONT N8T 2Z7