Leaderboard Ad

Pastor Nguyen Duy Trung

0
Bình Luận:
Tên: Trung Pastor Nguyen Duy
Địa chỉ: 1155 Midland Ave., Apt. # 215.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: M1K 4H3
Thành phố: Scarborough
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: mstrung@yahoo.com
Mobilephone: (416) 890-9598
Homephone: (416) 285-7822
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Cong Dong VN GTA
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 650 McNicoll Ave, Toronto, M2H 2E1