Leaderboard Ad

Pastor Nguyen An Dien

0
Bình Luận:
Tên: Dien Pastor Nguyen An
Địa chỉ: 114 - 310 8th St.
Hệ phái: CRC
Mã bưu điện: v3M 3R2
Thành phố: New Westminster
Tỉnh/Bang: BC
Quốc gia: Canada
Email: andien@shaw.ca
SĐT văn phòng: (778) 294-5491
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Binh An
Hệ phái: CRC
Chức vụ: Pastor
Ghi chú: 5135 Sperling Ave, Burnaby. BC. V5E 2T2