Leaderboard Ad

Pastor Ho Van Lanh

0
Bình Luận:
Tên: Lanh Pastor Ho Van
Địa chỉ: 21 Veronica Street.
Hệ phái: UNT
Mã bưu điện: 4300
Thành phố: Gailes
Tỉnh/Bang: QLD
Quốc gia: Australia
Email: lanhho@hotmail.com
Mobilephone: 0411 966 215
Homephone: (07) 3879-3272
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh Uniting Nguoi Viet, QLD
Hệ phái: UNT
Ghi chú: P. O. Box 3121, Darra, QLD 4076