Leaderboard Ad

Pastor Ho Ngoc Anh

0
Bình Luận:
Tên: Anh Pastor Ho Ngoc
Địa chỉ: 15331 - 70 St.
Hệ phái: C&MA, Asst. Pstor
Mã bưu điện: T5Z 2Y3
Thành phố: Edmonton
Tỉnh/Bang: AB
Quốc gia: Canada
Email: hongocanh@canada.com
Website: http://www.tinlanh.ca
SĐT văn phòng: (780) 436-7393
Fax: (780) 436-7393
Mobilephone: 780-235-3678
Homephone: (780) 477-5321
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Edmonton
Hệ phái: C&MA, Asst. Pstor
Ghi chú:

7302 118th St., Edmonton, ALB  T6G 1S4