Leaderboard Ad

Pastor Chu The Hien

0
Bình Luận:
Tên: Hien Pastor Chu The
Địa chỉ: #1008, 2177 Sherobee Rd.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: L5A 3G9
Thành phố: Missisauga
Tỉnh/Bang: ONT
Quốc gia: Canada
Email: hienchu@rogers.com
SĐT văn phòng: (905) 274-4636 , (905) 274-4636
Homephone: (905) 232-0688
Hội thánh: Hoi Thanh Tin Lanh VN Mississauga
Hệ phái: C&MA
Chức vụ: Assist. Pstor
Ghi chú:

1015 Alexandra Ave., Mississauga, ONT  L5E 1Z6