Leaderboard Ad

Orange County Vietnamese Baptist Church

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 16835 Brookhurst St.
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 92708
Thành phố: Fountain Valley
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Rev. Nguyen Duc Hien
SĐT văn phòng: (714) 964-8529 (O)
Fax: (714) 894-0170 (F)
Homephone: (714) 894-2077 (H)
Hệ phái: SBC
Ghi chú: