Leaderboard Ad

Nữ Mục Sư Bùi Thị Bích Thanh

0
Bình Luận:
Tên: Thanh Nữ Mục Sư Bùi Thị Bích
Địa chỉ: Trảng Bom
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 0613.3538131
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Đông 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: