Leaderboard Ad

New Life Christian Fellowship

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 1270 Acacia Parkway
Mã bưu điện: 92840
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Rev. Pham Thanh Vu
Mobilephone: (714) 968-0262
Ghi chú: Worship: 9:00 AM (Viet.) & 10:45AM (Eng.)