Leaderboard Ad

Mục Sư Vũ Văn Hoan

0
Bình Luận:
Tên: Hoan Vũ Văn
Địa chỉ: Hoà Bình, Thủy Nguyên
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 726 6149
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 1A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: