Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Xuân Hoàng

0
Bình Luận:
Tên: Hoàng Võ Xuân
Địa chỉ: 175 Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Cơ Đốc Hiệp Thông Truyền Giáo Việt Nam - Communion Evangelical Episcopal Church of Vietnam
Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Email: paulo_hoang_dn@yahoo.com
SĐT văn phòng: 0511 346 4130
Mobilephone: 090 505 9038
Hệ phái: Cơ Đốc Hiệp Thông Truyền Giáo Việt Nam - Communion Evangelical Episcopal Church of Vietnam
Ghi chú: