Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Nguyện

0
Bình Luận:
Tên: Nguyện Võ
Địa chỉ: Tam Lộc, Phú Ninh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 538 1611
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 3
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: