Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Ngọc Minh Châu

0
Bình Luận:
Tên: Châu Võ Ngọc Minh
Địa chỉ: 17 Ponca Trail,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: LCMS
Mã bưu điện: 63122
Thành phố: Kirkwood
Tỉnh/Bang: MO
Quốc gia: USA
Email: pastorvo@yahoo.com
SĐT văn phòng: (314) 835-0063
Fax: (314) 835-0063
Mobilephone: (314) 766-3431
Hội thánh: Hội Thánh Lutheran Việt Nam
Hệ phái: LCMS
Ghi chú: