Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Minh Bằng – Tổng Ủy Viên

0
Bình Luận:
Tên: Viên Võ Minh Bằng - Tổng Ủy
Địa chỉ: Hóc Kè, Ba Động, Ba Tơ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quãng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3863 869
Mobilephone: 091 418 9172
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Ghi chú: