Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Đức Hoa

0
Bình Luận:
Tên: Hoa Võ Đức
Địa chỉ: 716 Dick St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 27403
Thành phố: Greensboro
Tỉnh/Bang: NC
Quốc gia: USA
Email: vohoa@usa.net, vohoaus@yahoo.com
SĐT văn phòng: (336) 274-8032
Mobilephone: (336) 508-0984
Homephone: (336) 272-1582
Hội thánh: Vietnamese Baptist Church, Greensboro, NC
Hệ phái: SBC
Ghi chú: