Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Đức Anh (Andy)

0
Bình Luận:
Tên: Anh (Andy) Võ Đức
Địa chỉ: 112 Belgian Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 27263
Thành phố: Archdale
Tỉnh/Bang: NC
Quốc gia: USA
Email: anhducphuongvo@aol.com
SĐT văn phòng: (828) 465-3338
Mobilephone: (336) 686-4340
Hội thánh: Vietnamese Baptist Mission of Hickory, Conover, NC
Hệ phái: SBC
Ghi chú: