Leaderboard Ad

Mục Sư Võ Bá Thành

0
Bình Luận:
Tên: Thành Võ Bá
Địa chỉ: 14794 E. 2nd Ave., #F-100,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 80011
Thành phố: Aurora
Tỉnh/Bang: CO
Quốc gia: USA
Email: vobathanh@hotmail.com, vobathanh@gmail.com
SĐT văn phòng: (303) 307-0180
Mobilephone: (303) 396-5169
Homephone: (303) 344-5299
Hội thánh: Vietnamese Community Baptist Church - Aurora, Denver, COv
Hệ phái: SBC
Ghi chú: