Leaderboard Ad

Mục Sư Từ Văn Lộc

0
Bình Luận:
Tên: Lộc Từ Văn
Địa chỉ: Krông Buk
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 478 2176
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 10
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: