Leaderboard Ad

Mục Sư Từ Tâm

0
Bình Luận:
Tên: Tâm Từ
Địa chỉ: Dliê Yang, EaHleo
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0169 4554190
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 10
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: