Leaderboard Ad

Mục Sư Trương Công Ân

0
Bình Luận:
Tên: Ân Trương Công
Địa chỉ: Phường 8, Quận Phú Nhuận
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: thientho@hcm.vnn.vn
SĐT văn phòng: 08.3847 7526
Mobilephone: 091 819 6711
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 9-20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Kiêm LHT.Miền Trung 10,16,19-20
Ghi chú: