Leaderboard Ad

Mục Sư Trịnh Văn Khánh

0
Bình Luận:
Tên: Khánh Trịnh Văn
Địa chỉ: 4104 Babson Dr.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: PCUSA
Mã bưu điện: 95758
Thành phố: Elk Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: pktrinh@frontiernet.net
SĐT văn phòng: (916) 428-5052
Fax: (916) 428-3716
Mobilephone: (916) 267-8852
Homephone: (916) 428-5052
Hội thánh: Grace Community Presbyterian Church, Sacramento, CA
Hệ phái: PCUSA
Ghi chú: