Leaderboard Ad

Mục Sư Trịnh Lê Dung (Daniel)

0
Bình Luận:
Tên: Dung (Daniel) Trịnh Lê
Địa chỉ: 10372 Blake St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: AOG
Mã bưu điện: 92843
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: danjemtrinh@sbcglobal.net
SĐT văn phòng: (714) 530-1990
Mobilephone: (714) 306-1002
Homephone: (714) 530-1990
Hội thánh: Jesus Is Lord Church, Westminster, CA
Hệ phái: AOG
Ghi chú: