Leaderboard Ad

Mục Sư Trịnh Dũng

0
Bình Luận:
Tên: Dũng Trịnh
Địa chỉ: Tân Phúc, Hàm Tân
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 739 7263
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 9-20
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung 13A-18B
Ghi chú: