Leaderboard Ad

Mục Sư Trịnh Cao Châu

0
Bình Luận:
Tên: Châu Trịnh Cao
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, Ba Tơ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.2212 003
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8B
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 1
Ghi chú: