Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Văn Đức

0
Bình Luận:
Tên: Đức Trần Văn
Địa chỉ: Tổ5, Ba Tơ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3863 165
Mobilephone: 0168 8713247
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 8A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: