Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Văn Châu

0
Bình Luận:
Tên: Châu Trần Văn
Địa chỉ: Êa Pin, MaĐRăk
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 050.476 956
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 16A
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: