Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Thị Đông

0
Bình Luận:
Tên: Đông Trần Thị
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, Ba Tơ
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.2212 003
Mobilephone: 091 426 7815
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 1-8
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung 5A-7B
Ghi chú: