Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Thanh Vân

0
Bình Luận:
Tên: Vân Trần Thanh
Địa chỉ: 5628 W. Davit Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: ELCA
Mã bưu điện: 92704
Thành phố: Santa Ana
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: ms_vantran@yahoo.com
SĐT văn phòng: (714) 963-5649
Fax: (714) 964-4920
Homephone: (714) 531-1419
Hội thánh: King of Glory Vietnamese Lutheran Church, Fountain Valley
Hệ phái: ELCA
Ghi chú: