Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Quốc Hùng

0
Bình Luận:
Tên: Hùng Trần Quốc
Địa chỉ: Đức Lân, Mộ Đức
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
SĐT văn phòng: 055.3855 934
Mobilephone: 091 426 7541
Hội thánh: Liên Hạt Miền Trung 1-8
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: PTLH-Miền Trung 8AB
Ghi chú: