Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Khắc Linh

0
Bình Luận:
Tên: Linh Trần Khắc
Địa chỉ: 12/208 Phan Chu Trinh
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Thành phố: Huế
Tỉnh/Bang: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Email: linh_thuy571@yahoo.com
SĐT văn phòng: 054.3822 808
Mobilephone: 091 423 6984
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 1
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: