Leaderboard Ad

Mục Sư Trần Hữu Truyền

0
Bình Luận:
Tên: Truyền Trần Hữu
Địa chỉ: 12602 Leroy Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: PCUSA
Mã bưu điện: 92841
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: truyenhtran@yahoo.com
Mobilephone: (714) 553-9099
Homephone: (714) 534-6362
Hội thánh: Resurrection Orthodox Presbyterian Church, Westminster, CA
Hệ phái: PCUSA
Ghi chú: