Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Bảo

0
Bình Luận:
Tên: Bảo Tiến Sĩ Nguyễn Xuân
Địa chỉ: P.O. Box 813,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: PRPC
Mã bưu điện: 92842
Thành phố: Garden Grove
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: saigonchurch@yahoo.com
SĐT văn phòng: (714) 775-8852
Fax: 714) 636-0285
Mobilephone: 714) 225-7209
Homephone: (714) 638-9619
Hội thánh: Saigon Reformed Presbyterian Church, Santa Ana, CA
Hệ phái: PRPC
Ghi chú: