Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Phiên

0
Bình Luận:
Tên: Phiên Tiến Sĩ Nguyễn Thanh
Địa chỉ: 2920 Dorchester Ln.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 33026
Thành phố: Cooper City
Tỉnh/Bang: FL
Quốc gia: USA
Email: mucsuphien@juno.com
Fax: (954) 433-3077
Homephone: (954) 433-3077
Hội thánh: Vietnamese Evangelical Church S. Florida, Hollywood, FL
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: