Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Minh Thắng

0
Bình Luận:
Tên: Thắng Tiến Sĩ Nguyễn Minh
Địa chỉ: 3063 Henderson Mill Rd.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 30341
Thành phố: Atlanta
Tỉnh/Bang: GA
Quốc gia: USA
Email: thang_nguyen@bellsouth.net
Mobilephone: (770) 313-1767
Homephone: (770) 493-9440
Hội thánh: Nehemiah Vietnam Mission, Atlanta, GA
Hệ phái: SBC
Ghi chú: