Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Cương

0
Bình Luận:
Tên: Cương Tiến Sĩ Nguyễn Hữu
Địa chỉ: 323 N. Euclid #50,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: PCUSA
Mã bưu điện: 92703
Thành phố: Santa Ana
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: nguyenhcuong@hotmail.com
SĐT văn phòng: (714) 903-2762
Homephone: (714) 554-8738
Hội thánh: Vietnamese Presbyterian Church, Garden Grove, CA
Hệ phái: PCUSA
Chức vụ: Viện Trưởng Viện Thần Học UCC
Ghi chú: