Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Khổng Đức (Fred)

0
Bình Luận:
Tên: Đức (Fred) Tiến Sĩ Khổng
Địa chỉ: 23909 Vanowen St.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 91307
Thành phố: West Hills
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: fdkhong@yahoo.com
SĐT văn phòng: (818) 718-2282
Fax: (818) 716-8629
Homephone: (818) 716-8629
Hội thánh: Chinese Christian Alliance Church & Message Inc., Northridge, CA
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: