Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Đặng Ngọc Báu

0
Bình Luận:
Tên: Báu Tiến Sĩ Đặng Ngọc
Địa chỉ: 4845 Brockton Avenue,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: UMC
Mã bưu điện: 92506
Thành phố: Riverside
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: baundang@yahoo.com or rivdistumc@att.net
SĐT văn phòng: (951) 686-2890
Fax: (951) 686-2894
Hội thánh: California-Pacific Annual Conference of The UMC
Hệ phái: UMC
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng Riverside District
Ghi chú: