Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Châu Trọng Ngọc

0
Bình Luận:
Tên: Ngọc Tiến Sĩ Châu Trọng
Địa chỉ: 4219 W. Oregon Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: SBC
Mã bưu điện: 85019
Thành phố: Phoenix
Tỉnh/Bang: AZ
Quốc gia: USA
Email: mucsungoc@yahoo.com
SĐT văn phòng: (602) 242-1052
Fax: (602) 242-1052
Homephone: (602) 242-1052
Hội thánh: Phoenix Vietnamese Baptist Church, Phoenix, AZ
Hệ phái: SBC
Ghi chú: