Leaderboard Ad

Mục Sư Tiến Sĩ Bùi Đức Nguyên

0
Bình Luận:
Tên: Nguyên Tiến Sĩ Bùi Đức
Địa chỉ: 3394 Norwood Ave.
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Non-denomination
Mã bưu điện: 95148
Thành phố: San Jose
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Email: ndbui_htdct@hotmail.com
SĐT văn phòng: (408) 262-0900
Mobilephone: (408) 644-1354
Homephone: (408) 238-9568
Hội thánh: Jubilee Vietnamese Christian, San Jose, CA
Hệ phái: Non-denomination
Ghi chú: