Leaderboard Ad

Mục Sư Tạ Huy Trương

0
Bình Luận:
Tên: Trương Tạ Huy
Địa chỉ: 1809 Glenwood Ave. SE,
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: PCUSA
Mã bưu điện: 98058
Thành phố: Renton
Tỉnh/Bang: WA
Quốc gia: USA
Email: truonghuyta@yahoo.com
SĐT văn phòng: (206) 725-5585
Mobilephone: (253) 576-3431
Homephone: (425) 271-7842
Hội thánh: Vietnamese Brighton Presbyterian Church, Seattle, WA
Hệ phái: PCUSA
Ghi chú: