Leaderboard Ad

Mục Sư Sùng A Lao

0
Bình Luận:
Tên: Lao Sùng A
Địa chỉ: San Sả Hồ, Sa Pa
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Lào Cai
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 098 482 7947
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 9
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Phụ Tá Giáo Hạt
Ghi chú: