Leaderboard Ad

Mục Sư Sùng A Hờ

0
Bình Luận:
Tên: Hờ Sùng A
Địa chỉ: Quảng Sơn
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 090 679 3420
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Trung 15
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: KVT.KV 2
Ghi chú: