Leaderboard Ad

Mục Sư Sùng A Dũng

0
Bình Luận:
Tên: Dũng Sùng A
Địa chỉ: Nà Ơn, Trung Lý, Mường Lát
Tên liên hệ: Mục Sư
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Tỉnh/Bang: Thanh Hoá
Quốc gia: Việt Nam
Mobilephone: 0168 4730917
Hội thánh: Giáo Hạt Miền Bắc 14
Hệ phái: Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc
Chức vụ: Giáo Hạt Trưởng
Ghi chú: